Satelitarny plan lotniska Okęcie w Warszawie

map_box
Jak korzystać z planu sytuacyjnego?

Zdjęcie satelitarne okolic lotniska Okęcie z zaznaczonymi miejscami 3 katastrof lotniczych.

Na planie zaznaczone są:

• Przedłużone osie pasów 15–33 oraz 11–29 (cienkie białe linie).
• Nadajniki sygnału ILS dla pasów 11 i 33 (okręgi).
• Skala (dwa żółte kwadraty ze wspólnym wierzchołkiem, mniejszy o boku 100 metrów, większy o boku 1 kilometra)
• Miejsca katastrof trzech samolotów (trzy różowe wielokąty).