Książka: Errata

Następujące błędy zostały wykryte przez czytelników oraz autorów książki „Ostatni lot. Raport o przyczynach katastrofy”:

Wielokrotnie w książce posługujemy się terminem "wysokość decyzji". Jest to jednak termin właściwy wyłącznie dla podejścia precyzyjnego i dyrektywnego (które czasem wymiennie nazywamy automatycznym i półautomatycznym), odbywającego się pod kontrolą systemu lądowania precyzyjnego ILS. Ponieważ opisujemy podejście nieprecyzyjne, we wszystkich tych miejscach powinniśmy użyć prawidłowego terminu, jakim jest "minimalna wysokość zniżania".


Strona
Jest
Powinno być
1 w sprawie o przyczynach
3 w sprawie o przyczynach
7, wiersz 10 od góry odpowiada odpowiadał
7, wiersz 3 od dołu w przypisie 2 2010 2011
7, wiersz 2 od dołu w przypisie 2 sierpnia lipca
8, wiersz 4 od dołu ostanie ostatnie
9, wiersz 3 od góry zazwyczaj bywają żenująco bywają
15, wiersz 10 od góry uzpełnialiśmy uzupełnialiśmy
15, wiersz 13 od góry sie się
21, wiersz 15 od góry dopołnitelno dopołnitielno
21, wiersz 9 od dołu go zabrać nam nam go zabrać
70, wiersz 1 od góry uzasadnienie, niż uzasadnienie niż
97, wiersz 6 od góry wieżą rozległ wieżą, rozległ
97, wiersz 20 od góry przelecial przeleciał
132, wiersz 4 od góry USN-1D UNS-1D
135, wiersze od 4 do 30 od góry Okazuje się, że wpisano doń następujące punkty nawigacyjne: EPWA (port lotniczy Okęcie), a następnie kilka punktów pośrednich na trasie do Smoleńska: ASLUX – TOXAR – RUDKA – GOVIK – MNS (Minsk-2 VOR/DME) – BERIS – SODKO – ASKIL – DRL1 – 10XUB – DRL – XUBS. Wszystkie z nich, poza czterema ostatnimi, pochodziły z bazy nawigacyjnej systemu zarządzania lotem (ważnej do 6 maja 2010 roku). Ta czwórka została dodana przez załogę tak samo, jak się dodaje punkty użytkownika w zwykłym GPS-ie odpowiadającym za nawigację samochodową. Załoga wpisała ich współrzędne geograficzne za pomocą klawiatury. Były to (w kolejności z zachodu na wschód, a nie takiej, w jakiej zostały wpisane w plan lotu):
DRL1 – dalsza radiolatarnia prowadząca po stronie zachodniej pasa na Siewiernym, na podejściu kursem 79 stopni, czyli od zachodu (ten punkt znajdował się 3,6 kilometra za końcem pasa, patrząc od strony, od której zamierzała lądować załoga Tu-154M);
XUBS – punkt kontrolny lotniska Smoleńsk Siewiernyj, czyli środek pasa (punkt na osi pasa równo oddalony od obu jego progów), nazywany także środkiem lotniska;
DRL – dalsza radiolatarnia prowadząca po stronie wschodniej, na podejściu kursem 259 stopni ze wschodu na zachód, 6,3 kilometra od wschodniego progu pasa;
10XUB – punkt odległy o 10 mil morskich od punktu kontrolnego lotniska, na osi pasa przedłużonej w kierunku na wschód (17,3 kilometra od wschodniego progu pasa).
Okazuje się, że wpisano doń następujące punkty nawigacyjne: EPWA (port lotniczy Okęcie), a następnie szereg punktów pośrednich na trasie do Smoleńska: ASLUX – TOXAR – RUDKA – GOVIK – MNS (Minsk-2 VOR/DME) – BERIS – SODKO – ASKIL. Ostatni z nich znajdował się na granicy Białorusi i Rosji. Wszystkie pochodziły z bazy nawigacyjnej systemu zarządzania lotem (ważnej do 6 maja 2010 roku). Do tego załoga dodała jeszcze cztery własne: DRL1 – 10XUB – DRL – XUBS. Dodała je tak samo, jak się dodaje punkty użytkownika w zwykłym GPS-ie służącym do nawigacji samochodowej, to znaczy wpisała ich współrzędne geograficzne za pomocą klawiatury. Były to (w kolejności z zachodu na wschód, a nie takiej, w jakiej zostały wpisane w plan lotu):
DRL1 – dalsza radiolatarnia prowadząca po stronie zachodniej pasa na Siewiernym, na podejściu kursem 79 stopni, czyli od zachodu, 3,6 kilometra od zachodniego końca pasa;
XUBS – punkt kontrolny lotniska Smoleńsk Siewiernyj, czyli środek pasa (punkt na osi pasa równo oddalony od obu jego progów), nazywany także środkiem lotniska;
DRL – dalsza radiolatarnia prowadząca po stronie wschodniej, na podejściu kursem 259 stopni ze wschodu na zachód, 6,3 kilometra od wschodniego progu pasa;
10XUB – punkt odległy o 10 mil morskich od od XUBS, położony na osi pasa przedłużonej w kierunku na wschód (ten punkt znajduje się 17,3 kilometra na wschód od wschodniego progu pasa).
153, wiersz 10 od góry M[inimanych] M[inimalnych]
168, wiersze od 22 od góry do końca strony (łącznie z przypisem) Dowódca ustawił prędkość zniżania i samolot zaczął gwałtownie opadać. I to naprawdę gwałtownie, bo z prędkością pionową dochodzącą do 12,5 metra na sekundę. Dziesięć sekund później i 800 metrów dalej Arkadiusz Protasiuk zatrzymał zniżanie, ponownie używając pokrętła „dół-góra”. W ciągu 10 sekund lotu ku ziemi samolot stracił 120 metrów wysokości! Potem, gdy dziób samolotu ustawił się na poziomie horyzontu, zaczął się nieco wznosić i w ciągu kolejnych pięciu sekund odzyskał 30 metrów4.
4 Samolot podlegał w tym czasie przyśpieszeniom pionowym dochodzącym do jednego metra na sekundę do kwadratu, czyli jednej dziesiątej wartości przyśpieszenia ziemskiego.
Dowódca ustawił prędkość zniżania i samolot zaczął gwałtownie opadać. Dziesięć sekund później i 800 metrów dalej zatrzymał zniżanie, ponownie używając pokrętła „dół-góra”.
169, wiersz 1 Być może dowódca Być może
195, wiersz 2 od dołu TEARRAIN TERRAIN
195, wiersz 12 od góry dopołnitelno dopołnitielno
205, wiersz 2 od góry Prokokołu Protokołu
205, wiersz 9 od dołu androidową aneroidową
205, rysunek 2 z opisem [Zmiana na nową wersję – poprawioną, z rozszerzonym opisem – tę, która jest witrynie]
206 i 207, rysunek 3 z opisem [Zmiana na nową wersję – poprawioną, z rozszerzonym opisem – tę, która jest witrynie]
208, rysunek 4 z opisem [Zmiana na nową wersję – poprawioną, z rozszerzonym opisem – tę, która jest witrynie]
211, wiersz 1 od góry ZAPIS ROZMÓW 23. ZAPIS ROZMÓW
211, wiersz 10 od góry zrejestrowały zarejestrowały
214, wiersz 15 od dołu centrum operacyjne kryptonim Sztabu Kierowania Lotnictwem Wojskowo-Transportowym Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej, centrum operacyjnego w Moskwie
214, wiersz 14 od dołu mieszczącego mieszczącej
363, wiersz 11 od dołu wysokosci wysokości
365, wiersz 11 od dołu rejononowym rejonowym
383, wiersz 1 od góry STENOGRAM Z KOKPITU 24. STENOGRAM Z KOKPITU
423, wiersz 8 od dołu (po angielsku) Meters. Meters.
442, wiersz 8 od dołu znaczniej znacznie
501, wiersz 3 od dołu kopicie kokpicie
508, wiersze od 14, 13 i 12 od dołu Wysokość względem uśrednionego poziomu morza podawana w setkach stóp (FL49 = 4900 stóp). Wysokość mierzona względem poziomu zerowego, na którym aktualnie występuje ciśnienie standardowe (*STD*) równe w zaokrągleniu 760 milimetrów słupa rtęci, czyli 1013 hektopaskali. Poziom lotu FL podawany jest w setkach stóp (FL49 = 4900 stóp nad poziomem, na którym panuje ciśnienie standardowe). Z poziomów lotu korzysta się podczas lotów powyżej poziomu przejściowego, aby odseparować wysokością od siebie samoloty lecące zgodnie z regułami lotu instrumentalnego. Są one przyznawane samolotom przez organy kontroli ruchu lotniczego.
509, wiersz 4 od góry kryptonim Centrum Operacyjnego kryptonim Sztabu Kierowania Lotnictwem Wojskowo-Transportowym Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej, centrum operacyjnego w Moskwie
509, wiersz 22 od dołu sistema sistiema
510, po 3 wierszu od góry STD – Ciśnienie standardowe równe w zaokrągleniu 760 milimetrów słupa rtęci, czyli 1013 hektopaskali.
512, wiersz 6 od dołu ZAPIS 23. ZAPIS
512, wiersz 4 od dołu STENOGRAM 24. STENOGRAM
Czwarta okładka, 15 wiersz od dołu Robert Latkowski – najstarszy stażem w Polsce pilot Tu-154M. Robert Latkowski – pilot najdłużej w Polsce latający na Tu-154M.

Ostatnie zmiany: 2014-04-02