Technikalia plus – wykresy przyspieszenia pionowego

Przyspieszenie pionowe w ciągu ostatnich 5 minut, na osi pionowej metry na sekundę kwadrat

Przyspieszenie pionowe w ciągu ostatnich 64 sekund lotu, na osi pionowej metry na sekundę kwadrat

Przyspieszenie pionowe w ciągu ostatnich dwudziestu kilku sekund lotu, na osi pionowej metry na sekundę kwadrat. Dane z rys. 45 z „Raportu MAK” po zdygitalizowaniu i przeskalowaniu do nowych jednostek. Błękitne pionowe kreski oznaczają, od lewej: punkt TAWS nr 37 (8:40:46,1). zerwanie autopilota w kanale podłużnym (8:40:55,35), wyłączenie automatu ciągu (8:40:56,25), przelot na brzozą koło BRL (8:49:57,25), zderzenie z brzozą Bodina (8:41:00,25 lewe ograniczenie przedziału czasu), zderzenie z brzozą Bodina (8:41:00,50 prawe ograniczenie), punkt TAWS nr 38, punkt zamrożenia pamięci UNS.